Monthly Archives: February 2006

February 8th, 2006

Moja obitelj


Moja obitelj
Moja obitelj, slatka i mala.
Moja obitelj, velika i jaka.

Sva moja snaga i inspiracija je u mojim curama.
Vi ste moj ponos, moja radost i moj život.

Sve što radim u životu, samo je jedan maleni pokušaj da vam kažem hvala.