Memorijski efekt

Memorijski efekt je negativna pojava vezana uz baterije a koja se pojavljuje kod nekih tipova baterija nakon što ih stavimo na punjenje a da ih nismo prethodno ispraznili. Takvim punjenjem se smanjuje kapacitet baterije jer zbog svojih karakteristika neke baterije pamte samo energetski potencijal prije punjenja i nakon punjenja. Više vidi u poglavlju Baterije.