Kompenzacija ekspozicije

Mjerenje svjetla na fotoaparatima neće uvijek biti točno i ako se pouzdamo samo na njega dobiti ćemo ponekad podeksponirane ili preeksponirane fotografije. Da bi se to izbjeglo u nekim situacijama će iskusan fotograf predvidjeti da bi aparat mogao pogriješiti te će mu uz pomoć kompenzacije ekspozicije pomoći da tu pogrešku ispravi. Ova opcija je pogotovo korisna kod fotografiranja svjetlosno zahtjevnih scena. Najbolji primjer je fotografiranje osoba na snijegu gdje će se aparat lako zbuniti te će zbog velike količine svijetla podeksponirati fotografiju a time i osobu koju želimo fotografirati.