Dubina boje

Dubina boje je pojam koji označava realnost prikaza boja na digitalnoj fotografiji. Kvaliteta prikaza boje usko je vezana uz dubinu bita i smatra se da je 24 bitna dubina boje dovoljna za realan prikaz boja jer omogućava prikaz 16 milijuna boja koje je ljudsko oko u stanju registrirati. To je razlog zašto se 24 bitna dubina boje naziva «true color» što znači istinska boja.